Vašulkova kuchyňská kniha
Vašulkova kuchyňská kniha

Vašulkova kuchyňská kniha 1 / Texty k médiím: první & poslední

Hlavním záměrem pořadatelů kolokvia a editora knihy Miloše Vojtěchovského bylo vyvolat širší diskuzi o konzervaci, péči, distribuci i prezentaci děl nestabilní povahy, zejména v kontextu současné galerijní a muzejní praxe v českém prostředí. Aktivity, které v posledních letech rozvíjí především pražská etc. galerie nebo Národní filmový archiv, rozšiřující své sbírkové zájmy o nestandardní formáty jako video, jsou spojené se snahou nastavit jasnější systém a standardy zacházení nejen s díly, ale i s autorskými právy pohyblivého obrazu v institucích galerijních a muzejních sbírek. ...

€9.92
Tax included
Quantity
Out of Stock

Panelová diskuze s odbornými pracovníky státních muzejních sbírkových institucí na semináři „Meze pohybu a sbírková instituce“ (28.5.2019 na AVU v Praze) ukázala, že situace v českých muzejních institucích není zcela uspokojivá a že stále chybí jasnější strategie budování sbírek, zahrnujících artefakty audiovizuální povahy, včetně odpovídajícího zázemí, péče a následné prezentace děl, a postrádáme zde hlavně pedagogické zázemí odborného středoškolského i univerzitního kurikula. To vše předpokládá osvojení znalostí a přístupů technického, archivářského i interpretačního řešení, přesahující často kompetenci historiků umění a standardní kurátorskou praxi. Naštěstí jsou zde nové modely akviziční a konzervační činnosti (například v Galerii moderního umění v Hradci Králové, nebo ve sbírkách Muzea moderního umění -  Středoevropského fóra v Olomouci), které naznačují pozitivní změny. 

Sborník příspěvků a textů z brněnského kolokvia je příspěvek k revizi současného stavu, zejména možnost porovnání s mezinárodními zkušenostmi různých iniciativ, sdružení a organizací, které se problematikou uchovávání, restaurování a prezentace umění pohyblivého obrazu zabývají často od 70. let minulého století. Zahraniční hosté kolokvia sdíleli zkušenosti, které mohou přispět k znalostem v českém prostředí i osvědčené modely sbírkové činností muzeí na poli umění nových médií a publikace může sloužit jako příručka s konkrétními ukázkami, jak  v určitých situacích postupovat, s jakými otázkami a řešeními lze počítat.

23BO003

Data sheet

Number of pages
253
Language
Czech, Slovak

You might also like